KAMENICTVÍ 2.0 a 3.0

KAMENICTVÍ 2.0

Ve skutečnosti je to dnes nejběžnější fáze vývoje kamenictví.

Díky dotacím EU a snadno dostupným půjčkám závody masivně investovaly do nákupu nových strojů. Pokud jde o technologii, v současné době nemáme důvod být složití.

Naneštěstí se nákupy často prováděly (a provádějí), aniž by se technologie, která má být zakoupena, skutečně přizpůsobila prodejním příležitostem. Závody mají často stroje s výrobními schopnostmi, které mnohonásobně převyšují tržní poptávku a prodejní potenciál společnosti. Z tohoto důvodu byl nárůst výroby v těchto závodech malý a náklady zůstaly enormní, protože fondy EU byly pouze částí nákupních nákladů a zbytek pocházel z půjček, které bylo nutno splácet. A tak se podniky, navzdory významnému technologickému rozvoji a velkým investicím, snaží udržet finanční likviditu.

Největší chybou současného stavu je ve většině společností jejich nerovnoměrný vývoj. Materiály tam jsou, stejně jako technologická možnost zpracování. Co tedy chybí? Můžeme se odvážit říci, že dvě základní věci.

První je organizace. Podniky, které pocházejí z řemeslné tradice, jsou společnosti, které zřídka vyvíjejí své vlastní vertikální struktury. I když jsou jmenováni ředitel výroby, ředitel prodeje nebo marketingu, ve skutečnosti nemají žádné rozhodovací pravomoci. Všechna rozhodnutí stále činí šéf.

Toto je základní problém popsaný v literatuře. Rozvíjející se společnost s vedením jednoho člověka se vyvíjí, ale je tu okamžik, kdy by šéfa při rozhodování měli nahradit specialisté. Je to obtížný krok, protože rozhodnutí předat moc v nějaké oblasti zaměstnanci je velmi obtížné. Klasická argumentace je: konec konců, postavil jsem tuto společnost od nuly a zvládl jsem to, proč bych teď měl selhat? A druhý způsob myšlení: „Udělám to lépe.“

Čím větší společnost, tím více objednávek, více problémů a rozhodování jednou osobou generuje více chyb. Kromě toho, i když operátor výroby (technik, mechanik) zpočátku nemá znalosti o kamenickém stroji jako šéf, postupem času je získá. A osvobození od nutnosti rozhodovat ho nebude nutit, aby tyto znalosti získal. Takový kvalifikovaný inženýr nebo zkušený operátor by pravděpodobně protestoval proti myšlence koupit rychlou leštičku s více hlavami pro závod, kde se dosahuje prodeje 100 m2 kamene za měsíc.

Podobně jako systém prodeje, který se jeví jako druhé omezení růstu společnosti. Dobrý prodejní specialista najde více způsobů, jak oslovit zákazníky. Šéf – ani s rozsáhlými zkušenostmi v oboru, ale bez teoretických znalostí a zkušenostech o svých vlastních metodách provozu a tradicích – nepřemůže trh.

A tak jsme dospěli k konceptu, který musíte učinit v dalším kroku, abyste mohli říci o své společnosti:

KAMENICTVÍ 3.0

Jak vidím takovou společnost? Za prvé, s organizační strukturou dokonale přizpůsobenou velikosti trhu, kterému slouží. Počínaje nákupem materiálů, jejich zpracováním (včetně vývoje technologických linek) až po systém prodeje a propagace. Zadruhé: s rozsáhlým a promyšleným prodejním systémem. A třetím prvkem, ve skutečnosti také patřícím k problémům spojených s prodejem – je systém oslovení vaší nabídky maximálním počtem zákazníků a způsob reakce na změny na trhu, tj. efektivní a moderní marketing.

Zdroj: Kurier kamieniarski

Autor: Dariusz Wawrzynkiewicz   |   Publikováno: 5. července 2017


PolandGermanEnglishCzech