NORMY V OBLASTI ZHOTOVOVÁNÍ NÁHROBNÍCH KAMENŮ

O tom, že existují „standardy pro náhrobní kameny“, už slyšel asi každý. Je to téma, které bylo mnohokrát probíráno v odborném tisku, na webových stránkách, obchodních setkáních či na veletrzích. Přesto je stále vhodné si jej připomínat, aby všichni v oboru věděli, že existují dokumenty jako např. „Oborové směrnice. Výrobky z přírodního kamene. Náhrobní kameny.“ (vydané Polským svazem zaměstnavatelů v kamenoprůmyslu,  Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej).

 

 

Jedná se o dokument, který před nedávnem vytvořili kameníci pro kameníky a který obsahuje instrukce a pravidla, jimiž by se měl řídit každý zhotovitel a instalátor náhrobků. Jde o pokyny týkající se surovin, z nichž je náhrobek vyroben, nároky na přesnost při výrobě a požadavky na instalaci. Toť vše.

Proč stojí za to se s obsahem dokumentu seznámit? Přinejmenším ze dvou důvodů. Prvním z nich jsou všeobecné zásady dobré kamenické praxe a dobrá komunikace v našem oboru. Druhým důvodem je snazší průběh případných reklamačních řízení s klienty.

Tzv. náhrobková norma obsahuje soubor informací o tom, jak má být náhrobek vyroben. Dodržování těchto pokynů – nebo alespoň jejich znalost – je zárukou, že naše výrobky budou přesně takové, jaké mají být. Že jsou vyrobeny podle zásad zdravého kamenictví a že budou bez problémů sloužit. A že budou bezpečné (dostatečně pevné, aby se nezhroutily pod vlastní vahou, a dostatečně pevné, aby je nezničil případný pád jiného kamenného prvku).

Uvedené směrnice rovněž upravují rozdíly v názvosloví jednotlivých prvků náhrobků. Znalost pojmenování používaných v jiných regionech Polska nepochybně usnadní komunikaci mezi dodavateli a umožní vyhnout se neúmyslným chybám při zadávání zakázek v jiných regionech.

A v neposlední řadě se dokument „Oborové směrnice. Výrobky z přírodního kamene. Náhrobní kameny.“ může stát neocenitelným pomocníkem při složitých jednáních s některými zákazníky. Normy, které by měl náhrobek splňovat, a určení toho, co je v souladu s dobrou praxí, co je chybným postupem nebo vadou, poslouží při argumentaci jak v reklamačním řízení, tak v případném soudním projednávání.

Dokument byl vypracován pod záštitou Polského kamenického svazu (Polski Związek Kamieniarski), dříve Svaz zaměstnavatelů v kamenoprůmyslu (Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej), a byl vypracován a standardizován díky úsilí představenstva této organizace.

 

 

 

 

Zdroj: Kurier kamieniarski

Autor: Dariusz Wawrzynkiewicz | Publikováno: 12. 05. 2021

PolandGermanEnglishCzech