EXKLUZIVNĚ PRO NATIONAL GEOGRAPHIC: VALÍCÍ SE KAMENY

valící se kameny

Lidé shromáždění kolem obrovského balvanu se skloněnými hlavami vysazují měsíčky. Jde o každoroční zvyk, říká Michelle Legerová, členka širší rodiny, která se pravidelně setkává na tomto veřejném prostranství v městečku v Massachusetts, aby dostála tradici. Říká, že kámen zvaný Rollstone Boulder je pýchou Fitchburgu. „Máme štěstí, že ho můžeme zkrášlit – tak, jak si zaslouží.“

 

Jistě, vždyť třímetrový balvan působí impozantně. Opravdu si ale kameny, i třeba ty opravdu velké, něco zasluhují? Ať tak či onak, je jasné, že některé z nich mají nadšené obdivovatele. Kamenům, jako je Rollstone Boulder, se říká ledovcové bludné balvany. Po celé planetě jich je roztroušeno nespočetné množství.

Fotograf Fritz Hoffmann začal být posedlý bludnými kameny, když se chtěl něco dočíst o náhodných balvanech na svých pozemcích v Connecticutu. A pak při výletu autem v Massachusetts projel kolem směrovky, která ukazovala cestu k Plymouth Rock. „Počkat! To by mě zajímalo…“ Rychle se otočil a zaparkoval u návštěvnického centra v Plymouthu. „Chtěl bych se zeptat na jednu věc,“ řekl ženě za přepážkou, která mu už chystala informační brožury. „Je Plymouth Rock bludný kámen?“ „Přepravil ho sem ledovec, jestli se ptáte na tohle,“ odpověděla.

Cesty bludných balvanů unášených ledovci během střídajících se dob ledových byly dlouhé, někdy až stovky kilometrů. Kamenům se také říká eratický balvan či eratikum. Tento název pochází z latinského errare, „bloudit“, což celkem dává smysl, protože je ledovec odnesl z původního místa až tam, kde je dnes najdeme rozeseté po severní části USA. Na prériích neobvyklé kameny narušují široký obzor. Dávní indiánští sochaři jim přidělávali bizoní žebra a kopyta; pozdější obdivovatelé je pomalovávali barvami, vyrývali do nich iniciály, zdobili je pamětními deskami. V lesích jsou to záhadní obři obklopení stromy. Na horských vrcholcích balancují tak, jako by je tam usadila nějaká rozpustilá ruka.

 

 

Zdroj: National Geographic

Autor: Redakce 5. 3. 2012

PolandGermanEnglishCzech