NOVÁ ÉRA KAMENE

stavba budovy v Lyonu, foto Perraudin Architecture

Nedávno byl na ulici Store Street v centru Londýna umístěn nenápadný, ale zároveň 12 metrů dlouhý kamenný prvek. Jedná se o expozici představenou v rámci výstavy Nová doba kamenná ve Stavebním centru (Building Centre) v Londýně. Jedná se o prototyp fragmentu nového typu kamenné podlahové konstrukce. Prvek má tloušťku několik centimetrů a v dnešní době velmi zajímavé rozměry.

Podle projektanta je tato konstrukce ve srovnání s klasickým betonovým řešením levnější, lehčí a snadněji se instaluje. Navíc po sobě zanechává o 85% menší uhlíkovou stopu než standardní železobetonová řešení. 

Prezentace i celá výstava jsou výsledkem práce tří lidí, kteří se rozhodli propagovat kámen nejen jako dekorativní prvek v architektuře, ale vrátit se k jeho kořenům a navrhnout kámen jako stavební materiál. Jsou jimi architekt Amin Taha, kameník Pierre Bidaud a inženýr Steve Webb. Jak řekl Amin Taha o kameni – je to skvělý zapomenutý stavební materiál.

Tito tři umělci společně zahájili výstavu New Stone Age v londýnském Building Centre. Cílem výstavy bylo ukázat, jak může kámen – jako primární materiál, který lidé po tisíciletí používali k vytváření přístřeší – způsobit revoluci v moderním stavebním myšlení. Architekt, inženýr a kameník tak začali společně plnit své poslání.

Nedávno participovali při stavbě šestipatrového obytného a kancelářského domu 15 Clerkenwell Close postaveného z monolitických kamenných bloků. Budova má nosný vnější skelet z masivních kusů vápence přivezených přímo z lomu, na jehož povrchu zůstaly stopy po těžbě. Bloky se skládají jeden na druhý a tvoří sloupy a trámy. Na některých površích bloků jsou patrné linie, které byly vyvrtány z horniny, jiné jsou hladké a některé mají drsnou strukturu sedimentárního švu. Stavba byla dokončena v roce 2017.

Budova z kamenných bloků na Clerkenwell Close v Londýně

 

Budova se dostala na titulní stránky novin, protože se jeden z radních městské části Islington, kde dotyčná budova stojí, vyjádřil, že stavba je neslučitelná s historickou zástavbou v oblasti, a zasazoval se o její demolici s odkazem na údajné porušení podmínek stavebního povolení. Taha nakonec v loňském roce soudní spor vyhrál. Nota bene se v budově nachází jeho ateliér a soukromé byty.

Jak se ukázalo, nepřízeň osudu novátory nejen neodradila, ale naopak ještě vyburcovala. A na výstavě to bylo dobře patrné. Hned na začátku mohli návštěvníci obdivovat model třicetipatrového mrakodrapu, který je celý z kamene. Vypadá jako několik budov z Clerkenwell Close poskládaných na sebe, ovšem s tím rozdílem, že kamenné sloupy se směrem vzhůru zužují.

Zmíněný projekt není jen studijním modelem. Součástí dokumentace je rozsáhlá technická zpráva, která stavbu takové budovy dokumentuje jak z ekonomického hlediska, tak z pohledu uhlíkové stopy. Tvůrci tvrdí, že kámen použitý na základy, konstrukci a podlahy by byl o 75% levnější než ocelová a betonová konstrukce a zanechal by o 95% nižší uhlíkovou stopu. Hlavní příčinou úspor je fakt, že beton a ocel musejí být ohnivzdorné, izolované a následně potažené vnějším pláštěm. Kamenný exoskelet může naproti tomu být ponechán odkrytý.

Zdroj: Kurier kamieniarski
Autor: Kurier Kamieniarski  |   Publikováno: 13.07.2020

PolandGermanEnglishCzech