Antoniův val – další velká římská zeď

Když Hadrián v roce 138 n. l. umírá, Římské impérium je vnitřně politicky stabilní, cesty jsou bezpečné, daří se obchodu, umění, vzdělávání a rozvoji řemesel. Císařské moci se ujímá Antoninus Pius (138 n. l. – 161 n. l.), kterého Hadrián, tak jak on byl sám, adoptoval.

Hned v prvních letech své vlády Antoninus Pius postupně dobývá nová území 160 kilometrů na sever od Hadriánovy zdi. Dostává se až na nejužší místo Skotska, které se dnes nazývá Central Belt of Scotland. Vzdálenost od zálivu Firth of Forth k ústí řeky Clyde je šedesát tři kilometrů (42,5 římských mil). Dá se tedy říct, že je to polovina délky Hadriánovy zdi.

Okolo roku 140 n. l. vydává Antonius pokyn k zahájení výstavby obranné zdi. Teoreticky by měla být její obrana mnohem snazší. Podle odkrytých, tři metry širokých kamenných základů se předpokládá, že původní záměr byl mnohem ambicióznější než Hadriánova zeď.

Měla být tři metry široká a šest metrů vysoká. Od tohoto návrhu se ale upustilo a začal se realizovat pět metrů široký a čtyři metry vysoký obranný hliněný val s dřevěnou palisádou na jejím vrcholu. Před valem byl vyhlouben čtyři metry hluboký příkop.

Podél celého valu byla přibližně na každém třetím kilometru (dvě římské míle) pevnost s posádkou. Bylo jich celkem osmnáct a mezi nimi byla na každé římské míli pevnost menší.

Výstavba Antoniova valu trvala dvanáct let. Po jejím dokončení se veškeré vojsko z Hadriánovy zdi přesunulo sem. Z historického hlediska, ale měl Antoniův val tzv. jepičí život. Nedokázal odolávat neustálým útokům ze severu a již po osmi letech od jeho dokončení, musel být opuštěn a vojenské posádky evakuovány zpět za Hadriánovu zeď.

Závěrem

Hadriánova zeď sloužila k obranným účelům Římského impéria po dvě stě osmdesát let od jejího úplného dokončení. Za dobu své existence byla čtyřikrát prolomena a poškozené úseky byly od základů znovu vybudovány. Až roku 410 n. l. ji poslední sloužící vojenská posádka opouští a pak už se stává jen pouhým zdrojem lehce dostupného stavebního kamene pro okolí.

Zdroj: Lomy a těžba    

PolandGermanEnglishCzech