Śladem kamieniarzy na Říčansku – Kościół Wniebowzięcia Panny Marii w Mukařowie

Niecałe 2 km na południowy zachód od wsi Žernovka a na obrzeżach miejscowości Mukařov stoi Kościół Wniebowzięcia Panny Marii, zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1891-1893. Jego budowa była sfinansowana przez księcia Jana II. z Lichtensteinu (przekazał 6000 złotych monet) oraz ze zbiórki miejscowej ludności.

Pierwsza wzmianka o miejscowym kościele pochodzi z XIV wieku. Przez pewien czas znajdował się on w rękach Utrakwistów, później znalazł się w parafii Černokostelecka, a od 1754 r. był częścią parafii Řečany. Na podstawie Patentu tolerancyjnego w Mukařovie utworzono miejscowość, która w 1855 r. została ustanowiona parafią. Od 2009 r. wieś ponownie należy do parafii rzymskokatolickiej Říčany. Podczas rozbiórki starego zniszczonego kościoła około roku 1888 znaleziono w nim ołowiane posągi czterech ewangelistów. Zachował się także dzwon z XVI wieku (1573), który został podarowany przez ówczesnego właściciela dóbr czarnokosteleckich dworów hrabiego Smiřickiego. We wnętrzu nowego kościoła znajdują się obrazy malarza Jana Heřmana, ołtarz, ambona i konfesjonał autorstwa rzeźbiarza Petra Buška z Sychrowa. Niezapomniane są także malowane okna przedstawiające Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny a w prezbiterium wizerunek św. Jana Chrzciciela które zostały podarowane kościołowi przez księcia Jana II. z Lichtensteinu.

Według kroniki miejskiej kamień do budowy nowego kościoła sprowadzono z kamieniołomu Horka w Żernowce i ze Srbína. Jest to typowy przykład zastosowania granitowych bloków na budynku kościoła. Kamień został rzekomo sprowadzony nieodpłatnie przez szlachtę i miejscowych rolników, a nawet rzemieślnicy pracowali bez wynagrodzenia, ponieważ uważali za zaszczyt uczestniczyć w budowie kościoła. Biskup konsekrowany Ferdynand Kalous wyświęcił kościół 13 sierpnia 1893 r. W kościele i parafii działa także mukařowski Caritas mający swą siedzibę w pobliżu kościoła przy ulicy Charitní, gdzie kardynał Josef Beran był w latach 1963-64 internowany przez reżim komunistyczny. Do roku 1996 istniał tutaj klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, dziś jest Dom dle Seniorów imienia Kardynała Berana.

Rys 3: Kościół Wniebowzięcia Panny Marii w Mukařovie.
Fotografia: B. Dudíková Schulmannová, 2016.

Dla Świata kamienia dostarczone przez autorów:
Barbora Dudíková Schulmannová, Vojtěch Janoušek, Tomáš Navrátil,
Václav Rybařík i Pavel Vlašímský

PolandGermanEnglishCzech