Využití odprašků z těžby a zpracování přírodního kameniva pro výrobu umělého kameniva a stavebních materiálů (2. část – použití lehkého umělého kameniva)

S pomocí lehkého umělého kameniva RUGEN RU je možné vyrábět lehké hutné betony s objemovou hmotností od 1500 kg/m3 pro odlehčení všech vyhovujících konstrukcí a betonových výrobků. Výroba je identická s výrobou klasického betonu. Předností umělého kameniva RU je na rozdíl od jiných alternativ jeho okamžitá nasákavost, která má v jiných případech vliv na změnu zpracovatelnosti betonových směsí. Struktura lehkého hutného betonu s lehkým umělým kamenivem RUGEN RU je znázorněna na Obr. 3.

Obr. 3: Lehký hutný beton s umělým kamenivem RUGEN RU kulovité formy

Lehké umělé kamenivo je možné použít také pro výrobu odlehčených malt a zároveň jako kompenzátor napětí. Při jeho použití je možné snížit původní objemové hmotnosti až o 20 % a dosahovat původních hodnot pevností. Mezerovitý beton je výhodná alternativa lehkých betonů, kdy je možné při použití lehkého umělého kameniva RUGEN RU dosáhnout výrobků požadovaných vlastností s minimální spotřebou pojiva.

Mezerovité betony se využívají zejména pro výrobu zdících prvků (Obr. 5), kde je díky struktuře (Obr. 4) zachován přirozený způsob difůze při výborných tepelně-izolačních vlastnostech. Uvedené výhody se dají využít i pro jiné výhodné použití (hlukoizolační materiály)

Obr. 4: Mezerovitý beton s umělým kamenivem RUGEN RU kulovité formy
Obr. 5: Příklady výroby zdících prvků z betonů mezerovitou strukturou s použitím lehkého umělého kameniva RUGEN RU

Příklady použití lehkého umělého kameniva RUGEN RU na kamenných odprašcích ukazují jeho mnohostranné využití a smysl jeho výroby. Kamenivo RUGEN RU je možné při dodržení zásad výroby bezpečně využívat. K tomuto účelu jsou pro jeho výrobu zpracovány a ověřeny soubory takových postupů hodnocení, které kromě mechanicko-fyzikálních parametrů posuzují jeho vliv na zdraví člověka a životního prostředí a to jak ve formě umělého kameniva, tak i ve formě hotových stavebních výrobků. Na zavedení jeho výroby se podílelo i několik domácích vědeckých institucí, zejména Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Centrum pro hospodaření s odpady.

Pro Svět kamene poskytl autor:
© 2020 Ing. Václav Vachuška
Foto: Ing. Václav Vachuška

PolandGermanEnglishCzech