Wykorzystanie odpadów pochodzących z wydobycia górniczego oraz przetwarzania kruszywa naturalnego do produkcji kruszywa sztucznego i materiałów budowlanych (część 2 – zastosowanie lekkiego kruszywa sztucznego)

Za pomocą lekkiego kruszywa sztucznego RUGEN RU można wytwarzać lekki kompaktowy beton o gęstości 1500 kg / m3 w celu odciążenia wszystkich adekwatnych konstrukcji i produktów betonowych. Produkcja jest identyczna do produkcji klasycznego betonu. Zaletą kruszywa sztucznego RU, w przeciwieństwie do innych alternatywnych kruszyw, jest jego zdolność do natychmiastowej absorpcji, która w innych przypadkach wpływa na zmianę urabialności mieszanek betonowych. Strukturę lekkiego zagęszczonego betonu wraz z lekkim kruszywem RUGEN RU pokazano na rys. 3

Rys. 3: Lekki kompaktowy beton ze sztucznym kruszywem RUGEN RU o kształcie kulistym

Lekkie kruszywa mogą być również stosowane do produkcji lekkich zapraw ,będąc jednocześnie kompensatorem naprężeń. Przy ich zastosowaniu można zmniejszyć gęstość pierwotną nawet o 20 % i osiągnąć oryginalne wartości wytrzymałości. Beton komórkowy jest korzystną alternatywą dla betonu lekkiego. Można w nim zastosować produkty z lekkiego kruszywa sztucznego RUGEN RU, aby osiągnąć wymagane właściwości przy minimalnym zużyciu spoiwa.

Beton komórkowy stosuje się głównie do wznoszenia ścian (rys. 5), gdzie dzięki jego strukturze (rys. 4) jest zachowany naturalny sposób dyfuzji oraz są zapewnione doskonałe właściwości termoizolacyne. Te zalety można wykorzystać również przy innych zastosowaniach (materiały izolujące hałas)

Rys. 4: Beton komórkowy z kruszywem sztucznym RUGEN RU o kształcie kulistym
Rys. 5: Przykłady produkcji elementów betonowych z betonu o komórkowego przy użyciu lekkiego kruszywa sztucznego RUGEN RU

Przykłady wykorzystania lekkiego kruszywa sztucznego RUGEN RU, przy którego produkcji użyto odpady z przemysłu wydobywczego, pokazują jego wszechstronne zastosowanie oraz znaczenie jego produkcji. Kruszywa RUGEN RU są przy zachowaniu zasad produkcji całkowicie bezpieczne w użyciu. Aby zapewnić bezpieczeństwo ich użycia, sa opracowane i weryfikowane zestawy procedur, stosowanych przy ich produkcji, które oprócz parametrów mechaniczno-fizycznych, oceniają wpływ produktów we formie kruszywa sztucznego, jak i gotowych wyrobów budowlanych, na środowisko oraz zdrowie człowieka. W procesie wprowadzenia kruszywa sztucznego RUGEN RU do produkcji uczestniczyło kilka krajowych instytucji naukowych, w szczególności Instytut Gospodarki Wodnej im. T. G. Masaryka, publiczna instytucja badawcza, oraz Centrum Gospodarki Odpadami.

© 2020 Ing. Václav Vachuška
Fotografia: Ing. Václav Vachuška

PolandGermanEnglishCzech