Využití odprašků z těžby a zpracování přírodního kameniva pro výrobu umělého kameniva a stavebních materiálů (1. část)

Rozvoj techniky v České republice jako i jinde ve světě je a v posledních dvou století byl spojen s obrovským čerpáním neobnovitelných surovinových zdrojů s rychle narůstajícími objemy emisí a odpadů. Ty se v současné době stávají pro každého jejich producenta významnou ekonomickou a pro společnost ekologickou zátěží. Stavební průmysl a jeho produkty se na tomto stavu významně podílí a v rámci Evropské unie vytváří přibližně 40 % všech odpadů.

Regenerace obnovitelných zdrojů je omezená, neobnovitelné zdroje jsou nenávratně vyčerpatelné a efektivní využití odpadů ve stavební výrobě je v současné době v počátcích. Je proto zcela přirozené hledat nové možnosti uplatnění odpadů, zejména takových, které jsou založeny na jejich lokálním využití s nízkou energetickou náročností zpracování. Jednou z prověřených alternativ je výroba umělého kameniva RUGEN. Tato technologie umožňuje uplatnění velkého množství kamenných odprašků a dosažení parametrů umělého kameniva, které jsou výhodné pro další výhodné použití. Původcům odprašků přitom nabízí alternativní produkty z vlastních odpadních materiálů.

Lehké umělé kamenivo RUGEN RU se vyrábí z jemných anorganických odpadních materiálů (JAOM), speciálních pojiv, příměsí a přísad. Jako efektivní lehké umělé kamenivo pro stavebnictví dosahuje vysokou pevnost od 1 do 20 MPa, v běžném rozsahu používaných frakcí. Technologie jeho výroby umožňuje řídit nejenom jeho pevnost, ale i objemovou hmotnost a další parametry. Jedná se přirozeně o nehořlavý materiál. Svoje uplatnění nachází zejména v různých formách stavební výroby. Zpracováním nejdostupnějších materiálů je možné nahradit část přírodně těžených surovin při snižování skládkování a likvidace nejjemnějších odpadních materiálů. Jeho výroba je vzhledem k velice nízké energetické náročnosti šetrná k životnímu prostředí.

Umělé kamenivo RUGREN RU se vyrábí převážně v kulovité formě Obr. 1, alternativně v nepravidelné formě Obr. 2. Jeho výhodou jsou kromě nízké ceny vysoká pevnost, nízká a regulovatelná objemová hmotnost a rychlá nasákavost, která umožňuje výrobek v případě použití do betonů a malt okamžitě aplikovat, beze změny konzistence.

Obr. 1: Umělé kamenivo RUGEN RU kulovité formy
Obr. 2: Umělé kamenivo RUGEN RU nepravidelné formy

Lehké umělé kamenivo RUGEN RU s kamennými odprašky je možné vyrábět podle druhu odprašku v sypných objemových hmotnostech od 500 do 1000 kg/m3, nejrozšířenější je sypná objemová hmotnost 700 –1000 kg/m3. Hodnoty odolností proti drcení CA umělých kameniv mohou dosahovat podle skladby vstupních komponentů od 1 do 20 MPa.

Pro Svět kamene poskytl autor:
© 2020 Ing. Václav Vachuška
Foto: Ing. Václav Vachuška

PolandGermanEnglishCzech