Restauracja oryginalnej rzeźby Austrii w galerii

W ramach poszczególnych etapów procesu renowacji wykonano wszystkie niezbędne czynności prowadzące do odnowienia dzieła (delikatne czyszczenie, biosanacja, redukcja soli higroskopijnych, usuwanie skorupy, zagęszczanie kamienia, usuwanie akcesoriów wtórnych, klejenie złamanych fragmentów, usuwanie korozji okucia, fugi, miejscowe uzupełnienia w sztucznym kamieniu, miejscowe retuszowanie kolorów itp.).

Celem prac restauratorskich była ogólna konserwacja dzieła, a zwłaszcza rozwiązanie problemu niewłaściwych ingerencji wtórnych ze względu na przywrócenie integralności rzeźbiarskiej i estetycznej, a zwłaszcza autentyczności dzieła, które powinno być wykorzystywane wyłącznie do celów galeryjnych w przyszłości. Cały proces odbudowy Austrii został udokumentowany i zmapowany w końcowym raporcie odbudowy.

Rekonstrukcja rzeźbiarska posągu Austrii (wykonanie kopii)
Do procesu skanowania, a następnie wykonania idealnej kopii posągu Austrii, konieczne było uzyskanie dokładnej dokumentacji fotograficznej całego posągu i jego detali oraz przy użyciu materiału odnawialnego wykonanie modelowej korekcji uszkodzonych lub brakujących detali bezpośrednio na oryginale. Głowa Austrii została uformowana i odlana w gipsie, zanim usunięto dodatkowe akcesoria. Dokonano również odbudowy prawego zniszczonego ramienia, które również uformowano i wykonano jego odlew gipsowy.

Mapowanie dzieła skanerem 3D i późniejsza jego obróbka za pomocą robota
Po tych niezbędnych operacjach całą powierzchnię rzeźby i zachowane fragmenty zmapowano skanerem 3D. W tym celu wykorzystano przemysłowy optyczny skaner 3D z serii ATOS Compact Scan, który umożliwia zyskanie danych trójwymiarowych i jest obecnie szeroko stosowany w wielu branżach. Pozyskane dane musiały zostać przetworzone na komputerze w programie ATOS Professional, a wyjściem była sieć wielokątna. Z tą wielokątną siecią pracowano w programie FREE FORM MODELING, w którym dokonano pewnych poprawek modelowania przy użyciu dotykowego ramienia PHANTUM DESKTOP. Wynikiem były dane 3D w formacie STL. Dane zostały wczytane do systemu Tebis CAD/CAM, który wygenerował ścieżki narzędzia, które zostały przekonwertowane dla ramienia robota KUKA. Na w pełni zrobotyzowanym stanowisku pracy znajdującym się w Średniej Przemysłowej Szkole Rzeźby i Kamieniarstwa (SPŠKS) został odtworzony kształt rzeźby Austrii, który powstał poprzez obróbkę bloku piaskowca Hořice, przeznaczonego do dalszej obróbki ręcznej. Przetwarzanie danych i późniejsza obróbka przez robota odbywały się pod profesjonalnym nadzorem pracownika szkoleniowego z firmy MCAE Systems.

Wszystkie operacje związane z odnową oryginalnej rzeźby Austrii i jej końcową obróbką ręczną wykonała mgr. Martina Hozová, rzeźbiarz akademicki, która tą drogą, pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kopii rzeźby Austrii. Mianowicie dyrektorowi SPŠKS inż. J. Moravcowi i jego współpracownikom, inż. dr P. Bartákowi. (Kámen Ostroměř), przedstawicielom Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NPÚ) i miasta Hradec Králové oraz pracownikom MCAE Systems z Kuřimi u Brna (inż. Drápel, P. Stejskal, O. Helan i inż. J. Zouhar dr.). Specjalne podziękowania dla pana inż. R. Teichman za duże zaangażowanie w koordynację całego wydarzenia. Zdjęcia pochodzą z archiwum Mgr. Martiny Hozové, akademickiego rzeźbiarza.

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech