Wydobycie srebra, jego historia i zastosowanie – część 2

Pohled na důl Vojtěch, silnice, přes silnici je hranatá zdobená budova dolu Vojtěch

Europa
Większość kopalni srebra była znana już w starożytności i średniowieczu, w czasach dzisiejszych odnalezienie nowych unikatowych miejsc wydobycia jest prawie wykluczone. W starożytności srebro wydobywano głównie w Grecji, Hiszpanii, a nieco później w Niemczech i także w naszym kraju. Hiszpańskie kopalnie były jednymi z największych i najstarszych w Europie. Wydobyciem zajmowali się tutaj Fenicjanie, którzy dzięki temu stali się niezwykle bogaci. Plotka głosi, że zamiast miedzianych kotwic okrętowych używali srebrnych kotwic.

Ziemie czeskie
Według legendy srebro wydobywano w Czechach już w VII wieku. Prawdziwa ekspansja górnictwa sięga XIII i XIV wieku. Bogate złoża rud srebra stopniowo odnajdywano i wydobywano w Jihlavie, Kutnej Horze, Jáchymovie, Przybramie, Havlíčkowie Brodzie, Kolínie, Czeskim Krumlovie, Měděnecu, Rudolfovie i Ratibořickich Horach. Ich intensywne wydobycie dało wystarczający powód do wydania nowych norm prawnych tego rodzaju. Światowa sława czeskiego prawa górniczego bazowała na starszym prawie jihlavskim i młodszym prawie kutnohorskim. To prawo jest pierwszym tego rodzaju spisanym prawem w Europie i służyło jako wzór dla wielu krajów europejskich. Na Słowacji prace górnicze koncentrowały się głównie w rejonach Bańskiej Szczawnicy, Kremnicy, Hodruši-Hámroch i Partyzánská Lupča.

Kutná Hora
Kutná Hora słynie z najbogatszej i najgłębszej kopalni Osel. Największe zyski osiągnięto tu w 1505 roku, kiedy kopalnia wydała 92 kilogramy srebra. Kopalnia Osel osiągnęła pierwszą na świecie głębokość pięciuset metrów. Grosze praskie bito na dworze wałaskim od 1300 do 1547 roku, ale obowiązywały aż do ​​1644 roku.

Březové Hory (Příbram)
W 1875 roku w kopalni Wojciech za pomocą jednej liny wyciągowej osiągnięto głębokość 1000 m w pionie co w tych czasach dało im status światowego lidera. O srebrnym bogactwie żył rudy brzezohorskiej świadczy między innymi piękny srebrny ołtarz na Świętej Górze koło Przybramu. Jednak i tutaj doszło do największego wypadku górniczego na świecie. 31 maja 1892 r. na 29. piętrze kopalni Marie wybuchł pożar, w którym zginęło 319 górników.

Jáchymov
Bardzo opłacalne wydobycie było możliwe dzięki stosunkowo płytkiemu zaleganiu bogatych rud pod powierzchnią ziemi, gdzie znajdowało się również czyste srebro druciane. Można go było nawet kroić i przetwarzać w mincownie bez roztapiania. W pierwszej połowie XVI wieku w jachymowskim rejonie kruszcowym otwarto i uruchomiono 1344 zakłady górnicze, a w kopalniach na tym terenie zatrudnionych było około 10 000 osób. O technice wydobywczej oraz sposobie wydobywania i drążenia korytarzy w Jáchymowie w pierwszej połowie XVI wieku dowiadujemy się z pracy gruzińskiego lekarza Georgii Agricoli „De re Metallica libri XII”.

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech