Kolos w Utah Bingham – największa odkrywkowa kopalnia miedzi na świecie – część 2

Modernizacja

W połowie lat 80. ze względu na kilka czynników, m.in. spadek ceny miedzi, wzrost kosztów pracy, spadek zawartości miedzi w rudzie, kopalnia osiągnęła granicę rentowności. Dlatego opracowano i wdrożono wówczas program modernizacyjny, który miał na celu wskrzeszenie kopalni i przekształcenie jej w sprawnie działającą kopalnię, tak jak jest dzisiaj. W projekt zainwestowano 400 milionów dolarów. Rozdrabnianie wydobywanego surowca zostało przeniesione bezpośrednio do kopalni, w pobliżu kopalni wybudowano nowe urządzenia do rozdrabniania i flotacji, zmodernizowano transport i inne niezbędne urządzenia. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych hut na świecie, która wychwytuje ponad dziewięćdziesiąt dziewięć procent emisji dwutlenku węgla.

Osuwisko w 2013 roku

W kwietniu ubiegłego roku kopalnia ucierpiała w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia – gruntownego osunięcia ziemi. Na północno-wschodnią ścianę nadeszły w nocy dwie oddzielne lawiny skalne, które zalały dwie trzecie dna. Całkowita objętość masy wynosiła sześćdziesiąt pięć milionów metrów sześciennych. Ponieważ kopalnia znajduje się na obszarze gęstej sieci regionalnej sejsmometrów i czujników infradźwiękowych, zaobserwowano oznaki rosnącej niestabilności od początku roku. Geotechnicy, ze względu na przerażające niebezpieczeństwo, ewakuowali obszar na miesiąc przed lawinami skalnymi. I tak osuwisko stało się jednym z najlepiej wyczuwanych osuwisk w historii. Średnia prędkość lawiny wynosiła 31,3 m/s, przy czym maksymalna prędkość osiągana przez specjalistów wynosiła 44,7 m/s.

Czas każdego osuwiska był niezwykle szybki – tylko dziewięćdziesiąt sekund w półtorej godziny.
W ciągu sześciu dni po osuwisku odnotowano szesnaście kolejnych wydarzeń sejsmicznych – małych trzęsień ziemi. W ten sposób osuwisko to stało się pierwszym znanym osuwiskiem, które wywołało trzęsienie ziemi. Początkowo sądzono, że trzęsienie ziemi spowodowały lawiny skalne, ale z zapisów wynika, że było to wręcz przeciwnie. Zdarzenie to nie spowodowało żadnych ofiar śmiertelnych ani obrażeń ciała, ale została zniszczona całkowicie lub częściowo sieć komunikacyjna, zasypano niektóre maszyny (trzy z trzynastu koparek łopatowych, czternaście na sto ciężarówek, kilka buldożerów i równiarek).Wskutek nieszczęść górnictwo spadło o 50 procent i zostało zwolnionych z pracy sto pracowników. Spowodowane szkody wyniosły miliard dolarów, czyniąc osuwisko najdroższym i największym niewulkanicznym osuwiskiem w historii Ameryki. Według statystyk duże lawiny skalne zawsze odbierały ludzkie życia. W kopalni Bingham dzięki systemowi monitorowania, a tym samym wczesnemu ostrzeżeniu, nie doszło do tego.

Właściciel

Kopalnia miedzi ma jednego właściciela, Kennecott Utah Copper Corporation, spółkę zależną w całości należącą do brytyjsko-australijskiej międzynarodowej firmy metalowo-wydobywczej Rio Tinto Group, która powstała w 1873 roku. Jej spółki zależne są również właścicielami lub współwłaścicielami kopalni diamentów Argyle w Australii oraz kopalni diamentów Diavik w Kanadzie, o których mowa w numerze 3/2012.

Kopalnia została od 1966 roku wpisana na listę narodowych miejsc historycznych Stanów Zjednoczonych. Na terenie kopalni znajduje się centrum turystyczne, a w przypadku zainteresowania zwiedzający mogą wziąć udział w dwugodzinnej wycieczce.

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech