Wykorzystanie odpadów pochodzących z wydobycia i przetwarzania kruszywa naturalnego do produkcji kruszywa sztucznego i materiałów budowlanych (część 1)

Rozwój technologii w Republice Czeskiej i w innych częściach świata był w ciągu ostatnich dwóch stuleci związany z olbrzymią eksploatacją surowców nieodnawialnych przy gwałtownie rosnących ilościach emisji i odpadów, które stają się obecnie poważnym obciążeniem ekonomicznym dla każdego ich producenta oraz mają negatywny wpływ na środowisko. Przemysł budowlany i jego produkty generując około 40 % wszystkich odpadów w Unii Europejskiej mają istotny udział na pogarszający się stan środowiska.

Regeneracja zasobów odnawialnych jest ograniczona, zasoby nieodnawialne są nieodwracalnie wyczerpane, a efektywne wykorzystanie odpadów w produkcji budowlanej jest obecnie w powijakach. Dlatego też w obliczu sytuacji takiej jak ta, jest zupełnie naturalne, że poszukuje się nowych możliwości utylizacji odpadów, zwłaszcza tych opartych na ich lokalnym wykorzystaniu przy niskiej energochłonności przetwarzania. Jedną z takich sprawdzonych możliwości jest produkcja kruszywa sztucznego RUGEN. Technologia ta umożliwia wykorzystanie dużych ilości odpadów przemysłu wydobywczego oraz osiągnięcie takich parametrów kruszywa sztucznego, które są korzystne dla jego dalszego adekwatnego zastosowania. Jednocześnie producentom odpadów przemysłu wydobywczego oferuje możliwość tworzenia alternatywnych produktów z własnych materiałów odpadowych.

Lekkie kruszywo sztuczne RUGEN RU jest wykonane z drobnych nieorganicznych materiałów odpadowych, specjalnych spoiw, domieszek i dodatków. Cechujące się znaczną wydajnością lekki kruszywo sztuczne wykorzystywane w przemyśle budowlanym osiąga wysoką wytrzymałość od 1 do 20 MPa, w zwykłym zakresie stosowanych frakcji. Technologia jego produkcji pozwala kontrolować nie tylko jego wytrzymałość, ale także gęstość nasypową i inne parametry. Chodzi oczywiście o materiał niepalny. Swoje zastosowanie zajduje zwłaszcza w wielu gałęziach produkcji budowlanej.Przetwarzając najbardziej dostępne materiały, można zastąpić część naturalnie wydobytych surowców, jednocześnie zmniejszając składowanie odpadów i zapewniając likwidację najdrobniejszych materiałów odpadowych. Jego produkcja jest przyjazna dla środowiska ze względu na bardzo niskie zużycie energii.

Kruszywa sztuczne RUGREN RU są produkowane głównie w formie sferycznej. Rys.1, alternatywnie w formie nieregularnej,rys. 2. Oprócz  niskiego kosztu ich  zaletą jest wysoka wytrzymałość, niska i regulowana gęstość nasypowa oraz szybka chłonność, co pozwala na natychmiastowe zastosowanie produktu w betonie i zaprawie, bez zmiany jego konsystencji.

Rys. 1: Kruszywo sztuczne RUGEN RU formy sferycznej
Rys. 2: Kruszywo sztuczne RUGEN RU formy nieregularnej

Lekkie kruszywo sztuczne RUGEN RU zawierające odpady przemysłu wydobywczego można wytwarzać zależnie od ich rodzaju w różnych gęstościach nasypowych od 500 do 1000 kg/m3, najczęściej ale jest to gęstość nasypowa 700 – 1000 kg/m3. Wartości odporności na kruszenie CA kruszyw sztucznych mogą wynosić od 1 do 20 MPa w zależności od składu komponentów wsadowych.

© 2020 Ing. Václav Vachuška
Fotografie: Ing. Václav Vachuška

PolandGermanEnglishCzech