AMERYKAŃSKIE STONEHENGE – przesłanie

Georgijskie kamienie doradcze – interpretacja przesłania

 

Punkt pierwszy – utrzymaj populację ludzką w równowadze

W pierwszym punkcie zawarta jest ogromna mądrość. Wszystkie rasy ludzkie na swoim najwyższym poziomie mają być w ciągłej równowadze z naturą. Ta planeta – bez rabunkowej gospodarki zasobami i „intensywnego nowoczesnego rolnictwa” gwałcącego glebę herbicydami i innymi truciznami – jest w stanie utrzymać i wyżywić około pół miliarda ludzi żyjących w tyle niewymagających energii strefach umiarkowanych.

 

Punkt drugi – zarządzaj reprodukcją

W drugim punkcie również nie ma się z czym nie zgodzić – wręcz przeciwnie, jest on osadzony w oczywistym sprzeciwie wobec bezsensownego rasizmu, bo tylko różnorodność ras może zapobiec degeneracji. To oczywiście nic dla palących krzyże, głęboko chrześcijańsko myślących członków Ku Klux Klanu i podobnych wyrzutków. Ludzkość powinna używać rozumu i swojej najlepszej wiedzy, aby kontrolować własną reprodukcję. Sprawność fizyczna (fitness) może być interpretowana jako „zdrowie” i słowo „diversity” można wyrazić jako „różnorodność”.

 

Punkt trzeci – nowy język

W trzecim punkcie odżywa idea twórców esperanto, czyli powszechnego wprowadzenia jednego języka. Bez wspólnego, zrozumiałego dla wszystkich języka, idea komunikacji i zjednoczenia ludzkości jest pozbawiona sensu. Ten „żywy język” rośnie w siłę i zmienia się wraz z postępem wiedzy. Nowy język może być stworzony „de novo“ – niekoniecznie jako adaptacja istniejącego języka.

 

Punkt czwarty – wiara i tradycja

Punkt czwarty – Wiara może być tu rozumiana w sensie religijnym. Ludzie zbyt często kierują się ślepą wiarą, nawet jeśli jest ona sprzeczna z rozumem. Rozsądek musi być łagodzony przez współczucie – ale to ono musi przeważyć.

 

Punkt piąty

Sąd musi brać pod uwagę zarówno sprawiedliwość, jak i prawo.

 

Punkt szósty – sąd światowy

Punkt szósty pozostawia wewnętrzną sprawiedliwość, w tym sprawiedliwość karną, w rękach poszczególnych narodów! Trybunał światowy, zgodnie z tą opinią, powinien zajmować się wyłącznie sporami zewnętrznymi, a więc międzynarodowymi, do których z pewnością należą zbrodnie wojenne, w tym podżeganie do wojny jako takie. Nie wolno uniemożliwiać poszczególnym narodom rozwijania ich własnego losu zgodnie z wolą ich społeczeństw – ale nie wolno im znęcać się nad swoimi sąsiadami.

 

Punkt siódmy – prawa i urzędnicy

Siódmy punkt wyraża to, co myślą wszyscy ludzie walczący z władzą o każdą głupią rzecz. Żadna władza nie powinna istnieć dla samej władzy. Nie powinno być też praw i urzędów do rozwiązywania problemów, które nie istniałyby, gdyby nie te prawa, urzędy i ich bezsensowne regulacje oraz mozaika rozporządzeń.

 

Punkt ósmy i dziewiąty

O treści ósmego i dziewiątego punktu, które wyrażają głęboką mądrość, można by napisać całe książki. Każda jednostka ludzka ma wrodzoną troskę o własne dobro, ale człowiek jest zwierzęciem społecznym i dlatego musi dzielić troskę o grupę. Porażka społeczeństwa oznacza porażkę wszystkich jego pojedynczych obywateli.

Koncepcja nieskończoności w dziewiątym punkcie reprezentuje Najwyższą istotę – której wola przejawia się w funkcjach kosmosu – to tam musimy szukać, jeśli chcemy ją znaleźć.

 

Punkt dziesiąty

Chyba tylko właściciel zakładów chemicznych, hurtowy sprzedawca szlachetnego drewna, futer, kości słoniowej i innych „artykułów pierwszej potrzeby”, których nabywanie dla bezsensownego luksusu powoduje równie bezsensowne niszczenie lasów i wymieranie wielu niezastąpionych gatunków ziemskiej flory i fauny, może zaprotestować przeciwko radom zawartym w punkcie dziesiątym. Jeśli ekologiczne podejście do środowiska jest uważane za „niechrześcijańsko-okultystyczny przejaw”, to odmawiam zaliczenia mnie do grona chrześcijan! Obecny rozwój ludzkości dewastuje naturalne środowisko Ziemi, które podtrzymuje wszelkie istniejące życie. Musimy przywrócić rozsądną równowagę.

 

 

 

Źródło: wmmagazin.cz

PolandGermanEnglishCzech