Zwiększająca się popularność gabionów

Ze względu na swoją wielofunkcyjność gabiony cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Są to tak zwane nowoczesne konstrukcje budowlane, które coraz częściej spotykamy w naszym otoczeniu. Współczesne czasy wymagają szybkich metod i technologii budowlanych, a gabiony doskonale spełniają ten wymóg.

 

Co to są gabiony

Słowo to pochodzi z języka włoskiego, gdzie gabbione oznacza klatkę lub duży kosz. Gabiony to w rzeczywistości kosze składające się ze spawanych lub plecionych siatek stalowych. Następnie wypełnia się je kamieniami o różnych rozmiarach i kształtach. Można je jednak wypełniać także kostką brukową, płytami łupkowymi, drewnianymi blokami, gruboziarnistym żwirem, a w pewnych okolicznościach także gliną lub piaskiem. Można je jednak również pozostawić puste. W przypadku stosowania materiałów sypkich, takich jak glina lub piasek, gabiony są najpierw pokrywane od wewnątrz włókniną.

 

Jaką pełnią funkcję

Można je stosować jako podstawę stabilnych ławek, w miejsce ogrodzenia lub muru wokół posesji, na terenach pochyłych w celu ich wyrównania, do obramowania rabat kwiatowych, jako element wzmacniający teren, a także umieszczać w korytach rzek i zbiorników wodnych. Oprócz funkcji stabilizującej i zabezpieczającej gabiony pełnią również funkcję dekoracyjną i mogą być zazieleniane.  Ich stosowanie nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, jest proste i szybkie.  Ich budowa może być prowadzona o każdej porze roku ze względu na ich suchy montaż.  Gabiony są wodoszczelne i, choć może byśmy się tego nie spodziewali,ale charakteryzują się również wysoką dźwiękochłonnością.

 

Oferowany asortyment

Podstawowym asortymentem są zwykle siatki o oczkach kwadratowych 10 x 10 cm lub prostokątnych 10 x 5 cm z drutu o średnicy 4 mm. Firmy zwykle spełniają wymagania klientów, którzy potrzebują siatek o niestandardowych wymiarach. Można więc spotkać również okrągłe kosze druciane, gabiony otwarte u góry itp. Drut jest powlekany stopem 95% cynku i 5% aluminium (tzw. Galfan). Taka obróbka powierzchni gwarantuje dłuższy okres eksploatacji gabionów niż samo cynkowanie. Stopień ochrony można dodatkowo zwiększyć przez powlekanie.

 

Układanie gabionów

Przed przystąpieniem do montowania gabionów należy wykonać prace związane z zagospodarowaniem terenu. Podłoże należy zagęścić lub wyrównać spoiny fundamentu do podanych wymiarów.  Najczęściej stosuje się spoinę fundamentową nachyloną w stosunku 1:10. Wewnątrz gabionów znajdują się klipsy, które chronią przed wybrzuszeniem przedniej ściany gabionów. Same siatki są następnie łączone spiralami. Drut montażowy jest następnie używany jako pomoc przy formowaniu pożądanych kształtów. Wypełnione gabiony mają ogromny ciężar i dlatego wymagają wsparcia konstrukcyjnego oraz nadzoru inżyniera geotechnika.

 

Czym je obsadzić

Gabiony można obsadzić od góry i z boku. Na przykład mogą na nich rosnąć bluszcze winobluszcze, a na szczycie lub między kamieniami można posadzić różne rodzaje Rojniku lub innych mało wymagających roślin skalnych, odpowiednich na przykład do suchych murów. Rośliny pnące wykorzystują siatki druciane jako konstrukcję nośną dla swoich wijących się łodyg lub rozłogów. Bardzo ładnie wyglądają przynajmniej częściowo porośnięte trąbką.

 

 

Tekst i zdjęcie: Zuzana Bohdalová

Źródło: moje-bydleni.com

PolandGermanEnglishCzech