Robot 3D w liceum kamieniarskim i rzeźbiarskim w Hořicich

robot v kamenosochařství

Twórczość artystyczna tradycyjnie wymaga wysokiego poziomu inwencji twórczej, co wiąże się również z niezwykłym kunsztem.

W dziedzinie rzeźby kamiennej, czy to w formie kreacji rzeźbiarskiej, czy restauracji kamienia, jest to sztuka z tysiącletnią tradycją. Mówiąc dzisiejszym językiem chodzi o twórczość w wymiarze 3D, gdzie materiałem wyjściowym jest kamień. Specyfika tej dziedziny polega na usuwaniu materiału, z którego powstaje rzeźba.Technologia rzeźby w kamieniu była stosowana przez ludzkość od tysiącleci w zasadniczo ten sam sposób. Dominuje tutaj wymagająca praca fizyczna, podczas której materiał jest usuwany poprzez uderzenie lub ścieranie. Zastosowane technologie są również czynnikami ograniczającymi możliwości tworzenia kształtów. Na świecie pojawiają się pierwsze próby zastąpienia niektórych części technologii tworzenia rzeźby, nowoczesnymi metodami przy użyciu hight technology. Opierają się one na wirtualnym modelowaniu, skanowaniu i obróbce w „niekartezjańskich układach współrzędnych”. W Czechach, a nawet w Europie Środkowej takie technologie nie są jeszcze stosowane, a jeśli tak, to opierają się na drukarkach 3D, więc działają dokładnie w odwrotny sposób. W krajach,gdzie są w sposób tradycyjny przetwarzane bardziej miękkie skały marmurowe technologia ta jest stopniowo wprowadzana do warunków ekspoloatacyjnych.

Celem projektu jest stworzenie, we współpracy z przedsiębiorstwami, takich zaawansowanych technologii w formie know-how w praktyce w instytucjach edukacyjnych. Bez względu na opłacalność projektu. Pod względem stopnia nowatorstwa mamy do czynienia z innowacją z najwyższej półki, która rozszerzy możliwości istniejących technologii o dodatkowe zastosowania.

Projekt jest interesujący nie tylko w odniesieniu do kształcenia w szkołach średnich, ale także szkolnictwa wyższego i ich instytucji. Oprócz możliwości artystycznych posiada również potencjał w dziedzinie technicznej produkcji kamieni szlachetnych. Użycie skanera otwiera wtedy możliwości w dokumentacji zabytków w 3D. Na rynku pracy projekt jako całość stanowi unikatowy inkubator wdrażania nowoczesnych technologii w konserwatywnym środowisku twórczości artystycznej. Wreszcie ostatním, ale nie mniej ważnym, oczekiwanym celem projektu jest potencjalne rozszerzenie niektórych urządzeń peryferyjnych o aplikacje bliższe wzornictwu kamiennemu.

Całą technologię można podzielić na trzy podstawowe i połączone ze sobą SW elementy:

– Skaner 3D
– modelowanie 3d
– ramię robota

SKANER 3D

Skanerem będącym częścią całej technologii jest ATOS, który jest obecnie wyposażony w najnowszą technologię – „inspekcja parametryczna”. Skanowanie jest połączone z fotogrametrią do skanowania dużych i bardzo złożonych obiektów. Jego dokładność pomiarowa jest o dwa rzędy wielkości wyższa niż potrzeby w praktyce w zakresie restauracji, dokumentacji i tworzenia obiektów 3D. Bardzo wysoka dokładność zostanie wykorzystana dla partnerów projektu w zakresie szkolnictwa wyższego.Tu można zmierzyć deformacje obiektów, ubytki rzeźb, zapisywać szczegóły w celu identyfikacji oryginałów w setnych mm itd. Ogólnie to miejsce pracy zapewnia transformacyjne środowisko, które oddziela twórczą, ręczną pracę artysty od matematycznego modelu 3D.

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech