DOLOMIT ŻELATOWA – NOWOŚĆ NA RYNKU

Pojawienie się nowego kamienia na rynku, szczególnie w Polsce, jest sporym wydarzeniem. Nowy materiał pojawił się w nietypowym momencie: jesienią tego roku na targach w Poznaniu.

Nowy kamień to dolomit ze złoża Żelatowa.

Złoże znajduje się w południowo-wschodniej części Chrzanowa w województwie małopolskim, około 6 km od zjazdu z autostrady A-4 Katowice-Kraków. Dolomit tam wydobywany ma bardzo atrakcyjną barwę.

Nie jest to nowe złoże – znane jednak było dotychczas z wydobycia kruszyw. Nowością jest próba wydobycia i zaoferowania na rynku materiałów ozdobnych.

Historia złoża jest długa i sięga roku 1918, kiedy na terenach kopalni rud Paulina i Mortimer, które zakończyły działalność w roku 1913, powstał Kamieniołom w Pogorzycach. W roku 1923 Stanisław Burtan z Krakowa, aktywny inwestor w branży ceramicznej i materiałów ogniotrwałych, powołał do życia zakład przeróbczy Dolomit sp. z o.o.

Po II wojnie światowej powstało przedsiębiorstwo Kopalnia i Prażalnia Dolomitu Żelatowa, które kontynuowało eksploatację i przerób triasowego dolomitu kruszconośnego. W grudniu 2010 roku kopalnia, decyzją Ministerstwa Skarbu, została sprywatyzowana. Prywatny inwestor objął pakiet większościowy.

Nadr zędnym celem obecnego inwestora jest modernizacja i wyposażenie kopalni w nowoczesny sprzęt, m.in. wysokiej klasy mobilne kruszarki oraz przesiewacze. Efektem wprowadzanych zmian jest wzrost wydajności produkcji, wzrost jakości oferowanych kruszyw i mieszanek, jak również bogatszy program produkcji.

Pojawienie się tego dolomitu w wersji interesującej branżę budowlaną jest dowodem na poszukiwanie przez firmę nowych możliwości produkcyjnych i handlowych. Zaprezentowany na targach materiał wzbudzał spore zainteresowanie. Można zatem oczekiwać, że firma będzie rozwijać ten typ produkcji.

Istnieje kilka odmian kolorystycznych dolomitu Żelazowa. Firma zdaje sobie z tego sprawę i jest w stanie zaoferować dostawę określonego typu kolorystycznego.

Zdaniem dyrektora handlowego, Ireneusza Saletry, Zarząd firmy jest świadom potencjału drzemiącego w dolomicie jako kamieniu ozdobnym, więc jest tylko kwestią czasu pojawienie się na rynku ilości handlowych tego materiału.

Dane fizyko-mechaniczne:

Gęstość objętościowa – 2443 kg/m3

Porowatość otwarta – 6,64 %

Nasiąkliwość – 2,73 %

Wytrzymałość na ściskanie – 140,0 MPa

Wytrzymałość na zginanie – 14,3 MPa

Odporność na ścieranie – 4,00 mm

Źródło: Kurier kamieniarski

Autor: Kurier Kamieniarski | Data: 21. 12. 2015

PolandGermanEnglishCzech