FELZYT – NOWY KAMIEŃ NA RYNKU

Felzyt to skała hydrowulkaniczna klasyfikowana jako tuf. Rodowód tufów felzytowych nie jest do końca pewny. Większość geologów uważa, że kopalina ta powstała w wyniku podwodnych procesów wulkanicznych. Są jednak teorie dopatrujące się jej genezy w procesach takich, jakie stworzyły tufy piroklastyczne, ale przy udziale zjawisk hydrotermalnych. Podczas badań mikroskopowych w skale odnaleziono mikrofaunę pochodzenia morskiego oraz ziarna minerałów noszące ślady obtoczeń, co świadczy o tym, że skała ukształtowała się w morzu.

Felzyt wydobywany jest między innymi na terenie Azji, w rejonie Kaukazu. Są to złoża sprzed czwartorzędu i cechują się bardzo dobrymi własnościami fizyko-mechanicznymi. W złożu dokonywano szeregu odwiertów, które pozwoliły ustalić kolorystykę kamienia – rozróżniono 3 podstawowe rodzaje występujące na różnych głębokościach – kolejno: żółto-plamistą, jasnożółtą i białą. Co ciekawe, badania fizyko-mechaniczne pokazały, że niezależnie od koloru skała ma praktycznie takie same własności.

Cechy felzytu są interesujące dla budownictwa. Niska gęstość ułatwia prace montażowe przy realizacji prac elewacyjnych, a pozostałe własności sprawiają, że materiał jest w pełni mrozoodporny i posiada wystarczające parametry wytrzymałościowe. Dodatkowo felzyt dość łatwo poddaje się obróbce.

Aktualnie felzyt jest dostępny w Polsce w dwóch odmianach kolorystycznych: Persian Gold i Persian Green.

Parametry fizyko-mechaniczne:

– gęstość – 1970 kg/m3

– nasiąkliwość – 10,65 %

– wytrzymałość na zginanie – 9,8 MPa

– wytrzymałość na ściskanie – 58 MPa

– porowatość otwarta – 19,9 %

– spadek wytrzymałości na zginanie

po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania – 16,8%

– obciążenie niszczące przy otworze

na kołek montażowy – 1400N

Badania wykonano w Laboratorium Badania Kamieni i Kruszyw w Strzegomiu.

Źródło: Kurier kamieniarski     
Autor: Kurier Kamieniarski | Data: 9.5. 2016

PolandGermanEnglishCzech