Kamienne rzędy u Kounova

pohled do krajiny bez kopců, na horizontu je řada stromů

Kamienne rzędy Kounov przyciągają zarówno laików, jak i ekspertów. Jest to ciekawe miejsce leżące na płaskowyżu niedaleko Kounowa (powiat Rakovník).

Każdego, kto podczas zwyczajnej wędrówki przez piękną przyrodę zabłądzi tu celowo lub przypadkowo, zainteresuje ilość kamieni ułożonych w regularnych rzędach. Istnieje również kilka znacznie większych kamieni, które mają swoje własne nazwy.

Ciekawą kwestią jest pochodzenie kamieni, ponieważ nigdzie w okolicy nie ma podobnego rodzaju minerału, więc jasne jest, że zostały one tu przywiezione  z większej odległości i to, że się tu znalazły ne jest przypadkowe . Istnieją teorie, dlaczego i w jakim celu ułożono kamienie właśnie w ten sposób, ale nadal pozostaje wiele pytań na które nie udzielono odpowiedzi. Możemy więc uruchomić naszą wyobraźnię i fantazję, ale możemy spróbować znaleźć kilka logicznych odpowiedzi korzystając z naszego doświadczenia i wiedzy.

Małe kamieniołomy opoki wyznaczają trasę żółtego znaku turystycznego biegnącego od stacji kolejowej Mutějovice do kamiennych rzędów trzeciorzędowych kwarcytów. Opoki były wyniesione wysoko nad pierwotne morze. Znacznie później dokładnie w tych miejscach  prehistoryczni ludzie stworzyli z naszej perspektywy, dziwną budowlę, która na pierwszy rzut oka fascynuje, a o tym jaką pełniła misję możemy się tylko domyślać.

Sam widok lasu obsianego kamieniami kwarcowymi, znacznie starszymi od całej góry stołowej, nie może usatysfakcjonować dociekliwego wędrowca. Zaskakujące odkrycie, że mniej więcej w miejscu poniżej środka niektórych kamieni, energie zbiegają się w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach (północ – południe, wschód – zachód) zmusiło mnie do zbadania powiązań między tymi kamieniami. Energie w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie i tak blisko siebie mają unikalny charakter.

Do eksploracji przystąpiłem  praktycznym sposobem. Przez wiele lat pracowałem w centrum badawczym organizacji projektowej. Tam nauczyłem się od kolegów geologów, jak szukać podziemnej energii. Szukałem w ten sposób wszystkich znaczących kamieni. W kamiennych rzędach jest wiele znaczących kamieni. Na rysunku Nr 1 przedstawiono ich rozmieszczenie w pierścieniu głównym. Kamienie na ktorych się skupiałem, porównałam z mapą badania archeologicznego lokalizacji (zob. ryc. 2), jaką znamy z tablicy edukacyjnej stojącej  przy drodze. Dla porównania można wywnioskować, że miejsca brakujących znaczących kamieni można prześledzić według prostopadłych podziemnych energii, które zweryfikowałem przy znanej pozycji brakującego kamienia GIBBON II.

Z porównania wynika, że ​​kamienie Pegas, Gibbon I i II utworzyły z innymi kamieniami co najmniej dwa kwadraty lub trapezy o bokach około 300 metrów. Według śladu energetycznego znalazłem kolejny główny kamień w rogu placu. Nazwałem go PEGARD. Jest to połączenie słów PEGAS i GUARD.

Następnie szukaliśmy innych miejsc w narożach czworoboków według śladu energetycznego (zabezpieczenie w miejscu zaginionych kamieni) i oznaczyłem je jako G III i G IV (patrz ryc. 3). Brakujące kamienie znajdowały się w miejscu obecnego obsianego pola.

Powyższe odkrycia konsultowałem ze znanym biotronistą i uzdrowicielem z Czech Wschodnich, panem Vladimírem Bláha, który potwierdził, że energie prostopadłe mają charakter ochronny i nie można ich usunąć. Według niego podobne siły energetyczne są dziś używane przez konsekrowanych duchownych do ochrony np. kaplic i ołtarzy. Oldřich Hradílek, biotronista i diagnostyk z Moraw ustalił, że pod kamieniami znajdowały się podziemne dwumetrowe ogniska.

Wszystko to sugeruje, że jest to budowla prehistoryczna o większych rozmiarach i znaczeniu niż wskazuje plan archeologiczny ścieżki dydaktycznej.

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech