Kamień naturalny – naturalne piękno

pohled na kamennou zeď, v levé části obrázku se nachází dřevěné dveře, zavřené, se železnou obručí, zeď je tvořena kameny nepravidelných tvarů i velikostí, zakončená vodorovným vrchem

Kamień naturalny jest idealnym materiałem budowlanym, szczególnie ze względu na swoją odporność na warunki atmosferyczne i trwałość. Oferuje nieskończoną różnorodność kolorów, kształtów i tekstur powstałych w wyniku oddziaływania minerałów przy tworzeniu skał.

Dekoracyjność kamienia naturalnego pozwala na jego zastosowanie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Połączenie z innymi materiałami i produktami zawsze wygląda naturalnie i przyjemnie.

W naszej ofercie znajduje się kilka rodzajów kamienia naturalnego, takich jak andezyt, piaskowiec czy łupek. Podstawowym gatunkiem jest skała andezytowa, która powstała w trzeciorzędzie w wyniku erupcji wulkanicznej. Andezyt nadaje się do użytku nie tylko w normalnych, ale również ekstremalnych warunkach klimatycznych. Przesądzają o tym właściwości fizyczne i mechaniczne – mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie bez względu na wilgotność, prawie zerowa nasiąkliwość. Kamień jest modyfikowany przez ręczne łupanie. Jest nałupany na płyty o nieregularnych kształtach i średnicach. Dalej jest sortowany według grubości i rodzaju zastosowania. Andezyt dostępny jest w trzech podstawowych odcieniach kolorystycznych – szaro-brązowym, brązowo-czerwonym, czarnym.

Dalszym rodzajem kamienia jest piaskowiec – bardzo twardy osad wapienny o żółtawym zabarwieniu. Piaskowiec nadaje się do wszystkich celów, tak samo jako andezyt. Ponieważ nie jest porowaty, nie łapie cząsteczki kurzu i nie wymaga żadnej obróbki powierzchniowej, nawet gdy jest używany na zewnątrz. Asortyment uzupełnia łupek, który swoim nieregularnym, soczewkowatym kształtem przeznaczony jest głównie do okładzin.

W porównaniu z innymi rodzajami kamienia łupek ma niezwykły zielono-fioletowy i szaro-niebieski kolor, co pozwala klientom na realizację zaskakujących pomysłów dekoracyjnych. Dla właścicieli ogrodów przygotowane są głazy rzeczne.

Podział kamienia w zależności od sposobu użycia

Do celów niniejszego artykułu zajmujemy się wyłącznie powyższymi rodzajami kamienia naturalnego. Okładziną rozumi się kamień o ostrych krawędziach i nierównościach na widocznych powierzchniach, które nie nadają się do brukowania. Gwarantuje to plastyczność wizualną, która podkreśla efekt końcowy. Zwykle używa się przesortowanego kamienia do grubości 1 – 2 cm.

Wyjątkiem jest łupek, który ma w najszerszym miejscu płytki ok. 3-5 cm.

Kostka brukowa jest kamieniem składającym się z co najmniej jednej strony widocznej bez nierówności i krawędzi. Do kostki brukowej kamień sortuje się na grubości 1 – 2 cm ; 2 – 4 cm ; 4 – 7 cm ; 7 – 10 cm. Wybór grubości zależy głównie od obciążenia wybrukowanej powierzchni i sposobu układania (patrz rozdział przeznaczony układaniu). Na powierzchnie do chodzenia wystarczy 1 – 4 cm, na drogach kołowania 4 – 10 cm.

Kształty pasów powstają w wyniku naturalnego rozszczepienia andezytu do kształtów równoległościanu o długości około 10 – 25 cm. Jego specyfiką jest możliwość zastosowania wszystkich czterech stron widocznych, gdzie każda ze stron może pokazywać inny kolor. Jest on odpowiedni w szczególności jako imitacje murów kamiennych.

Dzięki pokryciu z kształtów równoległościanu mamy wrażenie, że użyto masywnego kamienia. W rzeczywistości jest to zwykły mur z okładziną kamienną. Przykładami są cokoły w starych chatach, chatach górskich, murki ogrodzeniowe, kominki.

Kamienie nawierzchniowe są klasyfikowane jako andezytowe, o grubości 2 – 4 cm lub 4 – 6 cm. W przypadku kamieni nawierzchniowych wymiar powierzchni w dowolnym miejscu wynosi co najmniej 30 cm.

Źródło: www.ceskestavby.cz

PolandGermanEnglishCzech