NÁRODNÍ MUZEUM AMERICKÝCH INDIÁNŮ

Sídlem Smithsonova Národního indiánského muzea je objekt, jehož fasáda vnáší zajímavá a kreativní řešení do systémů navrhování budov využívajících kámen.

Koncept vzniku tohoto muzea ve Washingtonu sahá do roku 1989, kdy bylo založeno zákonem amerického kongresu. Smithsonovo muzeum mělo prezentovat život a kulturu domorodých Američanů.

Svému účelu začala budova sloužit v říjnu 2004. Dopracování konceptu muzea a také samotný proces navrhování byly časově náročné. Pro tvůrce bylo důležité, aby budova patřila těm, kteří vyprávějí příběh. V tomto případě to měla být historie domorodých obyvatel západní polokoule. Objekt se měl stát odrazem rozhovorů a příběhů, které jeho tvůrci provedli se zástupci všech skupin, jejichž původ sahá do historie hlouběji, než k počátku novodobých amerických dějin.

Budova má neobvyklý zakřivený tvar, jenž je unikátní z hlediska formy i funkce. Odkaz k přírodě je nutný, jelikož si původní obyvatelé Ameriky silně vážily vztahu mezi člověkem a přírodou. Ke zpodobnění tohoto spojení byl jako výchozí materiál vybrán vápenec Kasota připomínající přírodní skalní útvary amerického jihozápadu.

Výsledkem je stavba, která má působit dojmem, jako by byla vytesána větrem a vodou, a odrážet v sobě zpodobnění vztahu mezi lidstvem a přírodou, s odkazy na čtyři světové strany a čtyři živly – zemi, vzduch, vodu a oheň. Specifické vlastnosti budovy – vstup orientovaný na východní stranu k vycházejícímu slunci, vysoké prizmatické okno a 36 metrů vysoký vchod zvaný Potomac – byly pečlivě navrženy v úzké spolupráci s komunitou původních obyvatel Ameriky s cílem reflektovat jejich kulturu.

Právě vzhled skály vytesané přírodními silami patřil k nejsložitějším prvkům projektu. Stavba vyžadovala konstrukci vlnitých obvodových stěn a vodních prvků. Výsledný celek přitom musel splňovat kritéria odolnosti proti seismickým otřesům a náporům větru. Toho bylo dosaženo hlavně přenesením zatížení na prvky schodišťové konstrukce a na výtahové šachty rozptýlené po celé budově. Výsledný efekt je umocněn použitím přírodních balvanů jako výzdoby v okolí stavby.

Pětipodlažní budova má rozlohu 24 tisíc metrů čtverečních a samotné práce na betonové konstrukci trvaly 27 měsíců. Budova byla navržena společností SmithGroup JJR a celý projekt stál 161 milionů dolarů. Získal řadu architektonických ocenění.

Zdroj: Kurier kamieniarski

Autor: Kurier Kamieniarski | Publikováno: 18. září 2018


PolandGermanEnglishCzech