Sandvik RangerDX800i – udowodnił swoje niepodważalne zalety

Ciekawe wydarzenie zostało odnotowane w ostatnich tygodniach w Austin Powder Service CZ, s.r.o. która od zeszłego roku obsługuje najnowocześniejszą obrotową wiertnicę Sandvik Ranger DX800i.

 

Niekonwencjonalne zadanie

Zestaw Ranger DX800i stanął przed niekonwencjonalnym zadaniem zabezpieczenia kilku 42-metrowych odwiertów poszukiwawczych w kamieniołomie Plaňany, należącym do Eurovia kamenolomy, a.s. Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z firmą Rocktech s.r.o, która jest przedstawicielem Sandvik w Czechach. Wiertnica Ranger DX800i wyposażona w oprogramowanie komputerowe standardowo jest w stanie wiercić do maksymalnej głębokości ok. 30 m. Z tych powodów konieczne było ręczne wprowadzenie żerdzi wiertniczych na wymaganą głębokość 42 m.

 

Geologia kamieniołomów

Z profesjonalnego punktu widzenia profil geologiczny kamieniołomu Plaňany jest bardzo interesujący a także bardzo bogaty pod względem ilości skał i minerałów. Dominują migmaty, ale także amfibolity, pararule i inne. Pęknięcia w tych skałach są wypełnione całą gamą minerałów, a same skały są również przesiąknięte dużą liczbą żył pegmatytowych, które zawierają wiele różnych minerałów. Z tych powodów kamieniołom Plaňany stał się interesującym miejscem dla geologów.

 

Studnie poszukiwawcze

Wiertła balistyczne o średnicy 102 mm, żerdzie prowadzące 76 mm o łącznej długości 4000 mm oraz standardowe żerdzie wiertnicze 3660 mm o średnicy 51 mm zostały wykorzystane do wykonania odwiertów poszukiwawczych za pomocą Ranger DX800i ustawionego pod kątem prostym.

 

Podczas wykonywania tych eksperymentalnych odwiertów natrafiono na poziom wód gruntowych, których dopływ był naprawdę duży. Za każdym razem, gdy pręty były wymieniane, otwór był natychmiast zalewany, więc wiertniczy musiał się dobrze zastanowić, kiedy użyć urządzenia do odsysania wierconego kamienia. Mimo tych oczekiwanych „problemów” wiertnica pod każdym względem poradziła sobie z tym niekonwencjonalnym zadaniem i z łatwością osiągnięto wymaganą głębokość 42 m.

 

Bezproblemowy proces

Jednoznacznie potwierdzono, że wydajność sprężarki była wystarczająca do osiągnięcia głębokości  42 m, mimo że głębokość ta była obciążona słupem wody na całej długości. Parametry obrotu, docisk i wymagana siła uderzenia nie przekraczały wartości normalnej eksploatacji. Wiercenie bardzo twardych skał przebiegło gładko jak po maśle. Z odwierconej skały pobrano próbki, które następnie przechowywano w przygotowanych wcześniej skrzynkach.

 

 

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech