Kamień z serca

Na początku września firma Kámen a písek spol. s r.o., która obchodziła 30. rocznicę założenia firmy, zorganizowała w kamieniołomie Ševětín przyjazne spotkanie pracowników, partnerów biznesowych, mieszkańców Ševětína, okolicznych wsi oraz przyjaciół.

 

Słowo od dyrektora

Przemówienie inauguracyjne wygłosił ing. Otakar Veselý, dyrektor generalny firmy Kámen a písek. Powitał wszystkich gości i podziękował im za przybycie na obchody 30-lecia firmy w niekonwencjonalny sposób w kamieniołomie Ševětín, gdzie kamień wydobywa się od 1872 roku. Przypomniał historię oraz przedstawił wizje i plany na przyszłość.

„Od 30 lat firma Kámen a písek służy swoim klientom, partnerom, a zwłaszcza firmom budowlanym w regionie południowych Czech. Zaczynaliśmy od 5 kamieniołomów, dziś wydobywamy w 10 kamieniołomach o rocznej produkcji ponad 2 milionów ton. 30 milionów koron rocznie inwestujemy w odnawianie i modernizację maszyn, dużą część inwestycji przeznaczamy na zmniejszenie emisji, zapylenia, hałasu i efektów sejsmicznych po robotach strzałowych. W trosce o ochronę środowiska stosujemy najnowocześniejsze procedury technologiczne, zwracamy też uwagę na rekultywację i sadzenie drzew. Aby zmniejszyć natężenie ruchu we wsi Ševětín, na własny koszt wybudowaliśmy obwodnicę, która jest połączona z autostradą.

W ciągu 30 lat działalności na rynku południowoczeskim firma Kámen a písek dostarczyła z kamieniołomów w Ševětínie, Plešovicach i Písku 47 milionów ton kruszywa, głównie do budowy autostrad D3 i D4, dróg i linii kolejowych. Od 2015 r. dostarczyliśmy 3,5 mln ton kruszyw na budowę autostrady D3.

Firma ma w swojej nazwie kamień, ale nie ma serca z kamienia. Dbamy o naszych pracowników, ich rodziny, partnerów biznesowych, dobre stosunki sąsiedzkie i o to, jak żyjemy razem, o środowisko, które dzielimy, i o krajobraz, któremu przywracamy jego naturalne oblicze. Kamień i piasek to część naszego życia, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zawsze była to lita skała – skała, na której będą mogły oprzeć się przyszłe pokolenia.

Ponieważ rekultywacja jest dla nas ważną częścią wydobycia, przedstawimy projekt rekultywacji Ševětín – przestrzeń do wypoczynku.“

Na zakończenie dyrektor Otakar Veselý podziękował wszystkim obecnym i byłym pracownikom, których darzy wielkim szacunkiem, za ich pracę i lojalność wobec firmy, a także świętej Barbarze, patronce górników.

 

 

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech