Wiercenia i roboty strzałowe w naszym kraju – przeszłość, teraźniejszość i rozwój z wieloma pytaniami

Vrtací stoj

Celem tego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi aktualnego stanu działalności wiertniczej w Republice Czeskiej, zrozumienie stopniowego rozwoju do chwili obecnej oraz próba oszacowania przyszłości.

 

 

Burzliwe lata 90te

Powojenne zmiany w tak wysoce wyspecjalizowanej dziedzinie, jaką są wiercenia dla przemysłu kamieniarskiego i budownictwa, dotyczyły zarówno strategii biznesowej poszczególnych firm, jak i znacznego postępu technologicznego w branży wiertniczej. Niektóre firmy nadal rozwijały swoje ośrodki wiertnicze, które miały kilkudziesięcioletnią tradycję i w których zawód wiertacza lub strzałowego był przekazywany z ojca na syna, co miało swoje niezaprzeczalne zalety. Niektórzy nowi właściciele kamieniołomów zaczęli sami wykonywać prace wiertnicze, kupili wiertnice i zaczęli dążyć do samowystarczalności, także w zakresie robót strzałowych.

 

Przejrzystość rynku

Równoczesnym i ostatecznym efektem tego okresu jest ujednolicenie dużej części rynku, co wpłynęło na całą problematykę wydobycia surowców oraz wierceń i robót strzałowych w budownictwie. W wyniku tych procesów, którym towarzyszyło wejście na rynek dużych zagranicznych firm budowlanych i górniczych oraz dostawców technologii wydobywczych, rynek jest obecnie bardziej przejrzysty.

 

Inicjatywa producentów materiałów wybuchowych

Do niedawna wiercenie oraz roboty strzałowe były oferowane przez kilka firm. Jednak obecnie należy to już do przeszłości. W ciągu ostatnich 15 lat producenci materiałów wybuchowych przejęli inicjatywę, oferując dostawy materiałów wybuchowych w ramach jednego pakietu usług, obejmującego projektowanie robót strzałowych i wierceń. Przejęcia zmniejszyły liczbę dostawców urządzeń wiertniczych do zaledwie dwóch.

 

Kompleksowe zaopatrzenie

Pomijając niewielką liczbę kamieniołomów będących w posiadaniu osób prywatnych, które mogą sobie pozwolić na utrzymanie własnego potencjału wiertniczo-strzałowego, liczba naprawdę znaczących graczy, którzy są w stanie zapewnić wiercenia na skalę wymaganą do zaspokojenia potrzeb dużych firm górniczych, spadła do pięciu. W najbliższej przyszłości liczba ta prawdopodobnie jeszcze się zmniejszy. Należy przy tym zauważyć, że w wielu przypadkach duzi producenci kruszyw zdecydowali się na zamknięcie istniejących od dawna zakładów wiertniczych i przejście na system kompleksowego zaopatrzenia w środki wiertnicze i strzałowe, w tym w środki strzałowe.

 

 

 

 

 

 

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech