Nad ziemią wznosi się kamień – część 2

pohled na rezivé kotvení lanové dráhy

Kotwiczenie i zdolność transportowa 

Na trasie kolei linowej znajduje się 49 podpór, najwyższa podpora ma wysokość 40,0 m (rys. nr 5) oraz 8 stanowisk kotwiących i napinających (rys. nr 7). Ze względu na łatwiejszą obsługę, naprawy i konserwację lina nośna o średnicy 45 mm (rys. nr 8) po pełnej stronie i 35 mm po stronie pustej (strona z pustymi wózkami wracającymi do kamieniołomu Černý Důl) nie jest kompletna , ale jest podzielona na odcinki, które są wyznaczone przez wspomniane stacje kotwiące i napinające.

W idealnym przypadku po trasie kolei linowej porusza się z prędkością 3,15 m/s 265 (rys. nr 9), wózek waży 450,0 kg a jego nośność wynosi ok. 750,0 kg, na jednej zmianie kolejka jest w stanie przewieźć około 800,0 ton wapienia. Odległość między wózkami wynosi ok. 63,0 m. Wózki są połączone z liną napędną, która „nie ma końca“, za pomocą wprzęgieł i rzeczywistego ciężaru wózka. To umożliwia podłączenie wózków do liny holowniczej po ich załadowaniu lub rozładowaniu bez konieczności zatrzymywania kolejki linowej.

Napęd i sterowanie kolejką linową

Do napędu kolejki linowej służy silnik elektryczny o mocy 130 kW umieszczony w stacji załadowczej. Jego zadaniem jest uruchomienie kolejki linowej, nadanie jej wstępnego impulsu do ruchu. Ze względu na możliwą samojezdną zdolność kolejki (pełna strona ciągnie pustą), zadaniem silnika jest w takiej sytuacji wyhamowanie kolejki do wymaganej prędkości 3,15 m/s i jednocześnie generowanie energii elektrycznej na potrzeby działalności kamieniołomu Černý Důl.

Obsługa kolejki linowej na stacji załadunkowej składa się z 3 pracowników: maszynisty, który uruchamia i zatrzymuje kolejkę oraz steruje jej pracą za pomocą zainstalowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych, pracownika ładującego wagony oraz pracownika wykonującego rutynową konserwację, stałe czyszczenie miejsce pracy i inspekcję zbiorników wapienia. Na stacji rozładunkowej personel składa się z 2 pracowników, jeden obraca i zabezpiecza wagony po nasypaniu wapienia do leja samowyładowczego, obsługuje wagoniki, a drugi ponownie wykonuje rutynową konserwację i zapewnia ciągłe sprzątanie miejsca pracy. Wszyscy pracownicy, zarówno w Černym Dole, jak i w Kunčicach, co około 1 godzinie zmieniają się na stanowiskach pracy.

Sterowanie kolejką linową odbywa się za pomocą sieci GSM i kart SIM, obsługa na stacjach utrzymuje kontakt za pomocą telefonów lub stacji radiowych.

Prawodawstwo, kontrola i monitorowanie

Instalację, konserwację, naprawy i eksploatację kolei towarowej reguluje oprócz zwykłych przepisów prawnych norma ČSN 27 3205 obowiązująca od 1 lipca 1967 r. Norma określa zakres i terminy przeglądów lin nośnych (uszkodzeń „Z” zamków, którymi jest opleciona dusza liny), lin napędnych  (zmniejszenie średnicy liny i liczby zerwanych drutów) oraz przeglądy podpór, stacji kotwiących i napinających, urządzeń technicznych znajdujących się na stacjach itp.

W trakcie eksploatacji kolejka jest monitorowana przez kamery, które znajdują się na podporach nr 14 i nr 33 oraz za pomocą chipu, który znajduje się na każdym wagonie i jest skanowany na wybranych podporach. System ten umożliwia poinformowanie operatora o ewentualnej utracie wagonika na trasie lub innych sytuacjach awaryjnych.

Źródło: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech