Kamień w rękach artysty

W zwykłej przestrzeni prywatnej większość z nas nie spotyka się zbyt często z dziełami artystycznymi wykonanymi z kamienia.Mimo tego warto zaznaczyć, że rzemiosło i sztuka kamienna w dużym stopniu zdobią naszą wspólną przestrzeń publiczną a przede wszystkim historyczne centrum miast i znajdujące się tam pomniki. Kamienne rzeźby, ale także inne artystycznie opracowane elementy są często cennym, historycznym dziedzictwem przeszłości, ale także sztuki współczesnej.

Kamieniarstwo (kamieniarz) to rzemiosło, które polega na obróbce kamienia i tworzeniu wyrobów z kamienia. Kamień jest mierzony i cięty przez kamieniarzy lub modyfikowany do postaci kamiennych wyrobów powszechnego użytku: nagrobków, surowych i czystych kamiennych bloków, chodnikowych krawężników, napisów i dekoracji w kamieniu. Kamieniarstwo to  także prace przy renowacji kamiennych elementów zabytków (rozebranie i demontaż elementów kamiennych, czyszczenie, konserwacja, ponowny montaż, uszczelnianie,…). Kamieniarze tworzą również skomplikowane budowlane, rzeźbiarskie i monumentalne wyroby kamieniarskie. Jednak w tym momencie mówimy już o kamieniarce artystycznej, która balansuje na krawędzi razem z rzeźbą w kamieniu. W pracy kamieniarza występuje duże zapylenie i hałas. Dla kamieniarza, oprócz stażu i praktyki, potrzebne są umiejętności, wyczucie estetyczne, pomysłowość i zdolności twórcze, a takže cierpliwość, oraz sprawność fizyczna. Najczęściej używanymi narzędziami są młotki, dłuta, maszyny do łupania, polerowania i szczotkowania oraz zestawy wiertnicze.

Kamieniarz artystyczny wykonuje prace rzeźbiarskie według oryginałów lub wedłg artystycznych projektów. Wykonuje również kopie kamiennych rzeźb na podstawie historycznych oryginałów oraz renowuje cenne historycznie dzieła rzeźbiarskie lub architektoniczne. Kamieniarz artystyczny pracuje z narzędziami ręcznymi. Kamieniarz artystyczny, a także rzeźbiarz, wykonuje kopie dzieł sztuki z kamienia, rzeźby, płaskorzeźby, emblematy, głowy z motywami ozdobnymi i roślinnymi, zdobienia pałaców, kościołów, fontann, portali według dostarczonych modeli, a także realizuje oryginalnie nowe projekty.

Rzeźbiarz  w kamieniu jest artystą, który nadaje kształty przedmiotom, postaciom, zjawiskam a swoje pomysły artystyczne przekuwa w trójwymiarowy kamienny przedmiot. Rzeźbiarz wykorzystuje w praktyce swoją kreatywność i pomysłowość. Rzeźba kamienna stopniowo uniezależniła się od innych dziedzin rzeźby. Środowisko pracy rzeźbiarza stawia stosunkowo wysokie wymagania pod względem przestrzeni, a także wyposażenia technicznego. Oprócz kunsztu i wymagań zawodowych kamieniarza, rzeźbiarz powinien mieć również dobrą orientację w historii sztuk pięknych, w historii procesów technologicznych i ich użytkowania. Ważna jest także szczegółowość, przestrzenna wizja, wyczucie rytmu objętości, a także kompozycji materii. Rzeźbiarz musi być absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych na kierunku rzeźba.

Kašna se sochou sv. Floriána, Kynšperk nad Ohří, kamenosochařská práce
Kašna na zámku Lány, kamenosochařská práce
Kašna v Pelhřimově, kamenosochařská práce
Isabelina promenáda, Františkovy Lázně, kamenosochařská práce
Práce na kopii románských

Prace restauratorskie 

Prace konserwatorskie obejmują wszelkie elementy architektoniczne, a także całe obiekty wykonane z kamienia, wzmacnianie kamienia, konserwację i hydrofobizację, złocenie, srebrzenie,….Kamienne elementy architektoniczne można usunąć, odrestaurować i ponownie zamontować. Samodzielną gałęzią prac konserwatorskich są prace zabezpieczające, które są potrzebne przy renowacji zamków, pałaców, klasztorów, kościołów, kaplic, pałaców, zabytkowych kamienic, balustrad, portali, pomników i tym podobnych. Stosuje się tu różne rodzaje kamienia w zależności od konkretnych potrzeb, często konieczne jest znalezienie kamieniołomu, w którym kiedyś był wydobywany oryginalny kamień. Na przykład piaskowiec, margiel, marmur, wapień lub granit.

Opěrák č. 9, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad, restaurátorské kamenické práce
Prezidentský balkón, Pražský hrad, restaurátorské práce
Starý královský palác, Pražský hrad, restaurátorské práce
Zámek v Kostelci nad Černými lesy, kamenické slohové práce
Zámek v Kostelci nad Černými lesy, kamenické slohové práce
Západní průčelí, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad, restaurátorské práce

Źródło: www.ceskestavby.cz

PolandGermanEnglishCzech