Rodzaje kamienia naturalnego w zależności od ich powstawania

Ulubionymi gatunkami kamienia są na przykład granit, marmur, andezyt, łupek, margiel, piaskowiec, kwarcyt, gnejs, trawertyn, porfir, onyks i konglomerat.

Skały, w zależności od sposobu powstawania, możemy podzielić na trzy podstawowe grupy: magmowe (wylewne), sedymentacyjne (osadowe) i metamorficzne (przeobrażone). Skały magmowe powstają w wyniku krystalizacji magmy, a ich struktura zależy od sekwencji krystalizacji i stopniowego chłodzenia wytopu.

Skały magmowe to granit,porfir granitowy, porfir kwarcowy, bazalt itp. Skały osadowe powstały w wyniku przemieszczania, osadzania i konsolidacji zwietrzałych fragmentów, poprzez proces chemiczny (wytrącanie z roztworów) lub proces biologiczny, w którym nastąpiło osadzanie ze względu na czynniki biologiczne. Zwykle tworzyły się na powierzchni ziemi lub tuż pod powierzchnią w stosunkowo niskich temperaturach. Należą do nich piaskowce, wapienie, łupki ilaste, trawertyny itp. Skały metamorficzne powstały w wyniku przekształcenia różnych skał pod wpływem wysokich temperatur, ciśnień i środowiska (czynników w skorupie ziemskiej, na które były narażone). Kształt kamienia zależy od długości i intensywności działania tych czynników. Należą do nich wapienie krystaliczne (marmury), fyllity, granulity itp.

Točité schodiště
Nádherná dlažba
Nádherná koupelna

Nie bójmy się mówić w superlatywach

Nie musimy się zbytecznie obawiać kompromitacji, mówiąc o kamieniu naturalnym w samych superlatywach. Jest praktyczny, trwały, ponadczasowy, dominujący i zawsze całkowicie oryginalny. A jeśli dostawca kamienia naturalnego współpracuje z doświadczonymi architektami i rzeźbiarzami, zatrudnia doświadczonych kamieniarzy, dostarcza szeroką gamę materiałów (głównie poprzez bezpośredni import kamienia z całego świata), ale także remontuje i odnawia oryginalne kamienne elementy budynków, chylimy przed nim czoła.

Obklady v koupelně
Krb s obklady
Obklady v kuchyni

Źródło: www.ceskestavby.cz

PolandGermanEnglishCzech