[:cs]Automaticky vytvořený koncept[:pl]Kontakty[:]

[:pl]

Kamenolom Javorka, s.r.o. – předseda
Ing. František Žoček, Ph.D. – zplnomocněný zástupce
Horní Nová Ves 108
507 81 Lázně Bělohrad

tel. 493 793 249, 603 998 957, fax. 493 793 249
e-mail: frantisek.zocek@czechstonecluster.eu
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Smetanovo náměstí 1, 702 00 Ostrava, č. ú. 1387549763 /2700

Komerční banka, a.s., Lázeňská 151, 507 91 Lázně Bělohrad, číslo účtu: 115-7251650237/0100

[:]
PolandGermanEnglishCzech