Butchartovy zahrady – zahrady v lomu – 1. část

Vytěžené lomy nabízejí mnoho možností využití. Jedním z příkladů, jsou překrásné Butchartovy zahrady, které se nacházejí v Kanadě, Britské Kolumbii na ostrově Vancouver nedaleko města Victoria.

Historie založení

Zajímavá je historie vzniku tohoto květinového ráje, neboť zdejší výstavní okrasné zahrady byly založeny na místě bývalé cementárny u vápencového lomu. Lom zde vznikl v roce 1904 a patřil rodině Butchartových (Robert Pim Butchart a Jennie Foster Kennedy), která se do Kanady přistěhovala ze Skotska. Ze zdejšího kvalitního vápence začala rodina úspěšně vyrábět portlandský cement.

Butchartovy zahrady – zahrady v lomu

Paní Butchartové se pohled na holé stěny příliš nezamlouval a rozhodla se tak lom revitalizovat do podoby zahrady. Z okolní zemědělské půdy nechala navést tuny zeminy a začala budovat první část dnešních zahrad tzv. Sunken Garden (potopená zahrada). Je to nejznámější a také první z Buchartových zahrad, ke které procházka návštěvníky zavede. Je zde překrásná fontána Ross Fountain, kterou sem v roce 1964 umístil Ian Ross. Voda z ní tryská v různých formacích a frekvencích a s barevnými světelnými odstíny vypadá jako živá.

01

Příjmy z cementu sloužily i k následnému financování tohoto nevídaného záměru a z někdejší Butchartovy továrny na cement zbyl nakonec jen vysoký komín. Továrna sice přestala vyrábět cement v roce 1916, ale pokračovala ve výrobě dlaždic a květináčů až do roku 1950.

Další zahrady

03
08

Když vápenec v roce 1916 došel, staly se nevzhledné jizvy lomu zajímavou kulisou i pro vznik dalších zahrad. V roce 1929 Jennie Butchartová pokračovala ve tvorbě dalších částí zahrad – např. Rose Garden, která původně majitelům sloužila jako užitková zahrada pro pěstování zeleniny, dnes je výstavou růží, Italian garden, původně tenisový kurt, je přehlídkou zahradní architektury a v Japan Garden, najdete krásný výhled na Butchartovu zátoku.

Pan Butchart byl na pozoruhodnou práci své ženy pyšný a jako její fanda shromáždil okrasné ptactvo z celého světa. Kachny pak vysadil na jezírko Star Pond, pávy na přední trávník, na místě dnešní besídky Begonia Bower trénoval holuby a po celých zahradách umístil řadu ptačích budek.

Proslulost zahradničení paní Butchartové se rychle rozšířila. Od roku 1920 přicházelo každoročně více než padesát tisíc návštěvníků zhlédnout její dílo.

06
PolandGermanEnglishCzech